Quebble.com voor onderwijs

Een kind dat een goede start maakt, profiteert daar het hele leven van. De PO-Raad pleit daarom voor een sterke basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat ieder kind de kans krijgt zich breed te ontwikkelen. De PO-Raad wil intensievere samenwerking tussen schoolbesturen en andere voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, zoals kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Met als doel dat elk kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Er zijn veel initiatieven zoals die van de PO-Raad die allemaal pleiten voor een verregaande samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Toegang voor alle kinderen van 0-12 jaar, één pedagogische visie, een integraal dagprogramma en maatwerk voor ieder kind georganiseerd vanuit één organisatie.

Quebble.com | Professional ondersteunt de administratieve organisatie van een partnerschap tussen onderwijs en kinderopvang. Of dat nu in de vorm van een integraal kindcentrum, een brede school of een nauwe samenwerking is.

Kindplanning

Het volledige dagarrangement in Quebble.com | Professional. Het onderwijs, opvang onder de Wet Kinderopvang, naschoolse activiteiten, met of zonder maaltijd. Alles staat in één systeem, inclusief tarieven, voorwaarden en beschikbaarheid. Met Quebble.com | Professional deelt u snel en efficiënt de kinderen op groepen in op basis van zelf in te stellen voorkeuren.

Ouderportaal

Ouders volgen via het ouderportaal de belevenissen van hun kind en kunnen eenvoudig inschrijven op alle leuke activiteiten. Daarnaast gebruiken zij de selfservice voor het ziek- en betermelden van hun kind, overzicht van alle correspondentie, facturen en betalingen.

Personeelsplanning

Achter de schermen combineert Quebble.com | Professional de gegevens van de kindplanning met de personeelsplanning. Bij de onderdelen van het dagarrangement geeft u de kwalificaties op waaraan de medewerkers moeten voldoen. U kunt daardoor uw medewerkers optimaal inzetten en voldoet altijd aan de wettelijke normen.

Werknemersportaal

Medewerkers kunnen op elk gewenst moment hun rooster inzien, beschikbaarheid opgeven, verlof aanvragen, declaraties indienen en de actuele vakantiekaart bekijken.

Quebble.com | Professional sluit aan bij uw leerlingadministratie, financiële en salarissoftware. Geen dubbele invoer en alles in één systeem.